• Anasayfa
 

F K M

Finans Kontrol Merkezi

Site Haritası
FKM
FKM
Finansmana dair herşey..

Nakdi Finansman
Gayrinakdi Finansman
Finansman Kadrosu Temini
Bilanço Analizi
Teşvik
Hibe
MENTÖRLÜK     GENEL DESTEKLER

   
Ürün Kodu : TR
Üretici : BİLİM SAN .TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
        Detaylar
 
 
Detaylar
KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
 

Program Süresi

3 Yıl

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti

150.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60


DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
   
 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.


  PROGRAMIN AMACI
   
       -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
       -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
       -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
       -KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
  amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
   
   
  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
  DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
  DESTEK ORANI
  1. ve 2. Bölgeler
  3., 4., 5. ve 6. Bölgeler
  Yurt İçi Fuar Desteği
  30.000
  50%
  60%
  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
  10.000
  Tanıtım Desteği
  15.000
  Eşleştirme Desteği
  15.000
  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
  20.000
  Danışmanlık Desteği
  15.000
  Eğitim Desteği
  10.000
  Enerji Verimliliği Desteği
  50.000
  Tasarım Desteği
  15.000
  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  20.000
  Belgelendirme Desteği
  10.000
  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
  20.000
  Bağımsız Denetim Desteği
  10.000
  Gönüllü Uzmanlık Desteği
  10.000
  Lojistik Desteği
  20.000
   

 

 
 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.56188.5961
Euro10.085110.1255
Hava Durumu