• Anasayfa
 

F K M

Finans Kontrol Merkezi

Site Haritası
FKM
FKM
Finansmana dair herşey..

Nakdi Finansman
Gayrinakdi Finansman
Finansman Kadrosu Temini
Bilanço Analizi
Teşvik
Hibe
MENTÖRLÜK     TÜBİTAK -KOSGEB

   
Ürün Kodu : TR
        Detaylar
 
 
Detaylar


İLK 2 PROJE GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLENİYOR...,
 

Proje büyüklüğü en fazla 500.000 TL olan ve proje  süresi en fazla 18 ay olan KOBİlerin projeleri desteklenmektedir.


KOBİ’ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

BAŞVURMAK İÇİN ,Firmaların  KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir.

Firmanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir.

KOBİ

Çalışan sayısı 250 den küçük olan , yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir.

Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.

Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

Faturaların proje süresi içinde kalması koşuluyla, bu süreyi takip eden 6 aylık dönem içinde yapılan ödemeler, son dönemin destekleme oranı ile desteklenir.

Programa  İstenildiği zaman başvuru yapılabilir. Projenin başlama tarihi başvuru tarihinden 90 günden az olmamak üzere takip eden ayın ilk günüdür.

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

 • Personel giderleri.
 • Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.
 • Malzeme ve sarf giderleri.
 • AGY101 ve AGY301 Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri. “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları”nın 11 inci maddesine göre desteklenir.

Kabul edilmeyen giderler

 • Katma değer vergisi,
 • Kİra giderleri
 • Taksi,metro ve diğer ulaşım aracı giderleri
 • Her türlü kâr,
 • Fırsat maliyeti,
 • Sermaye kullanım maliyeti,
 • Amortismanlar,
 • Depozitolar,
 • Avans ödemeleri,
 • Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,
 • Coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 • Muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari giderler,
 • Brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 • Büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar,
 • İnşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri desteklenm
 
 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.55448.5887
Euro10.082510.1229
Hava Durumu